نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

تعداد بازدید:۴۵۸۰


 

دکتر  توحید سبزعلی پور

مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی

تلفن تماس: 33517154-045

پست الکترونیک: t.sabzalipour@arums.ac.ir

 

 

معرفی واحد و شرح وظایف:

این واحد بر اساس نامه مورخه 1395/5/20 سازمان غذا و دارو و با ابلاغ مورخه 1396/5/3 معاون محترم در معاونت اردبیل تشکیل یافته است.

 

فرآیندها و فعالیت های تفویض شده:

1. پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی تحت پوشش معاونت

2. پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های سنتی تحت پوشش معاونت

3. پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه تحت پوشش معاونت

4. پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید مکمل های تغذیه ای تحت پوشش معاونت

5. ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی و سنتی و جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق

6. نظارت بر امحا فراورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیرخشک وغذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه، اقلام ضایعاتی، مکشوفه و تقلبی وجمع آوری فرآورده های فراخوانده شده

7. ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک در حوزه معاونت

8. ارزیابی، پایش و نمونه برداری(PMQC)، در سطح عرضه فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها بر اساس ضوابط

9. ایجاد سیستم رسیدگی اولیه به شکایات دریافتی فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک و بررسی در محل ارسال شکایت

10. ارزیابی محل احداث واحدهای تولیدی و نگهداری فرآورده های طبیعی ، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۱