معرفی واحد صدور پروانه

تعداد بازدید:۱۳۲۳

 

 

 

کارشناس واحد: فرشید سلیمی                                                  

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۱۶۵۱۱-۰۴۵

 

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه کارشناس ارشد شیمی آلی

شرح وظایف: اخذ مدارک صدور پروانه و برگزاری کمیته فنی و صدور پروانه های بهداشتی

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۱