مدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

تعداد بازدید:۱۴۲۶۵

 

دکتر  توحید سبزعلی پور

سمت اجرایی: مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی

تلفن تماس: 33517154-045

پست الکترونیک: t.sabzalipour@arums.ac.ir

شرح وظایف

 • نظارت برامور داروخانه های دولتی، خصوصی، داخلی بیمارستانی ومراکز ترک اعتیاد

 • ارزشیابی داروخانه ها درجهت ارتقا خدمات دارویی

 • رسیدگی به شکایات دارویی

 • کارشناسی محل داروخانه های جدید التأسیس وانتقال مکان داروخانه های دایر

 • کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه

 • اظهارنظر درخصوص نگهداری وامحا داروهای قاچاق وتاریخ گذشته

 • ثبت نام متقاضیان واجد شرایط به منظور تأسیس داروخانه

 • تشکیل، ابلاغ وپیگیری مصوبات کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها

 • صدور پروانه تأسیس وپروانه مسئولین فنی داروخانه

 • صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه

 • تحویل داروهای مخدر به بیماران صعب العلاج طبق ضوابط ابلاغی

 • تحویل داروی مخدر به بیمارستانهای تابعه ومراکز ترک اعتیاد

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۱