مدیر امور اداری

تعداد بازدید:۸۴۵۰

اباذر آتشبار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سمت اداری: مدیر امور اداری

تلفن تماس: ۳۳۵۱۴۴۲۲-۰۴۵

 

 

 

 

 

شرح وظایف

۱-نظارت مستمر در زمینه فعالیت شرکت های خدماتی و پیمانکاران مربوطه وهمچنین اجرای طرحهای در بهبود روشها و سیستم های و ارزشیابی مشاغل خدماتی.

۲- برنامه ریزی به منظور استفاده مناسب از ناوگان حمل و نقل شرکت های طرف قرارداد با معاونت.

۳- همکاری و سرویس دهی خودرو به واحد های مختلف معاونت و  جلسات همایش های ملی و بین المللی.

۴- تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اداری و نظارت بر حسن اجرای آن.

۵- اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری، استخدامی.

۶-کمک در برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی نیروهای تحت پوشش و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در بین پرسنل

۷- تهیه گزارش های لازم در زمینه فعالیت واحد ها و شرکت ها و تجزیه و تحلیل آن.

۸- برنامه ریزی در خصوص امور واحدمخابرات، نقلیه و خدمات و IT

۹-  نظارت و هماهنگی بر انجام امور خدمات عمومی و....

۱۰-تعیین هزینه خرید کالاهای مورد نیاز واحد های مختلف معاونت

۱۱-نظارت و هماهنگی بر انجام امور خدمات عمومی و...

۱۲- تعمیر و نگهداری کلیه ساختمانهای معاونت

۱۳-ارائه خدمات نظافتی ساختمانهای معاونت

۱۴- تعمیر و نگهداری ساختمانی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه واحدهای معاونت و معابر عمومی تحت پوشش واحدهای تاسیسات ، کارگاههای امورعمومی ، برق و ساختمان .

۱۵-  تعمیر و نگهداری و ارائه خدمات مخابراتی و اصلاح و افزایش خطوط تلفن در سطح دانشگاه و سرویس دهی مرکز اطلاعات مخابرات وIT  معاونت .

۱۶- مدیریت و کنترل و نظارت بر واگذاری و کارکرد غرفه های خدمات رسانی عمومی در سطح دانشگاه .

۱۷-  هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه جهت تسهیل و رفع مشکلات و ایجاد محیط مناسب خدماتی در راستای سیاست معاونت

۱۸- سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای کارهای نیروهای خدماتی و تبدیل وضعیت شده معاونت .

۱۹-نظارت بر اجرای کلیه کارهای فنی در حوزه تعمیر و نگهداری واحدها .

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱