امور مالی

تعداد بازدید:۴۹۹۹

رئیس امور مالی

امیر ایرجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: ۳۳۵۱۹۸۴۷-۰۴۵

 

کارشناس امور مالی

عسگر قلی پور

شماره تماس :۳۳۵۱۹۸۴۷-۰۴۵

 

رابط ستاد، بانک ها و ادارات

علیرضا خو‌ئی زاده

شماره تماس :۳۳۵۱۹۸۴۷-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱