تجهیزات آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۳۴۷

     دستگاه GC-Mass

       کارکرد:

۱. پروفایل اسیدچرب

۲.اندازه گیری استرول های گیاهی

۳.اندازه گیری اسیدچرب ترانس

۴.اندازه گیری متانول- اتانول-ایزوپروپیل در ضدعفونی کننده ها

۵.اندازه گیری متانول در عرقیات

 

HPLC

کارکرد:

۱.میزان نگهدارنده سربات و بنزوات

۲. اندازه گیری اسپارتام و آسه سولفاتام

۳.اندازه گیری HMF در عسل

۴.اندازه گیری نگهدارنده در دوغ

۵. نیترات در سبزیجات

الایزا

کارکرد:

۱.بررسی آنتی بیوتیک در شیر

۲.اندازه گیری سم آفلاتوکسین در غلات

    دستگاه اتمیک

    کارکرد:

جهت اندازه گیری میزان عناصر  مختلف در نمونه های مواد غذایی از جمله فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه و غیره بکار می رود.

دستگاه مایکرودایجسشن

 کارکرد:

 جهت هضم و آماده سازی نمونه های مختلف برای بررسی میزان فلزات سنگین بکار می رود.

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اسفند ۱۴۰۰