واحد صدور پروانه

تعداد بازدید:۲۱۸۵۴

 

 

کارشناس واحد: فرشید سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه کارشناس ارشد شیمی آلی

شماره تماس: 33516511-045  داخلی 223

 

شرح وظایف: اخذ مدارک صدور پروانه و برگزاری کمیته فنی و صدور پروانه های بهداشتی

 

 

 

 

 راهنما  و مدارک مورد نیاز صدور پروانه 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۱