فر اخوان تاسیس دارو خانه در شهر رضی

۱۷ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۱ ۱

بدینوسیله از تمام داروسازان شاغل در بخش دولتی و خصوصی دعوت به این فراخوان می شود، متقاضیان محترم جهت اطلاعات بیشتر به معاونت غذا و دارو استان اردبیل مراجعه فرمایند.

فراخوان تاسیس داروخانه در شهر رضی (آذرماه ۱۴۰۱)