معرفی کارشناسان

تعداد بازدید:۹۶۶۲
کارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

ردیف

کارشناس

سمت

مدرک

 

 

۱

 

 

 

دکتر مهدی ولی اندبیلی

شماره تماس 04533517153

رئیس اداره نظارت بر مواد خوردنی و آشامیدنی و کارشناس آرد و غلات

دکترای شیمی آلی

۲

مهندس فرشید سلیمی

شماره تماس 04533516511

داخلی 223

کارشناس صدور پروانه، اقلام پلیمری، دبیر شورای فنی و رابط آموزشی

کارشناس ارشد شیمی آلی

۳

مهندس بهرام اخوان

شماره تماس 04533516511

داخلی 223

کارشناس لبنیات و نوشیدنی ها

کارشناس ارشد شیمی آلی

۵

مهندس حسین صدشکر

شماره تماس 04533516511

داخلی 223

کارشناس فرآورده های قندی، عسل و فرآورده های یخی

کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی

۶

مهندس جمشید نوروز بریس

شماره تماس 04533516511

داخلی 118

کارشناس نظارت بر آرایشی و بهداشتی، کارگروه مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور و پایش سموم

کارشناس ارشد ژنتیک - سلولی مولکولی

۷

مهندس فاطمه صمیمی هشجین

شماره تماس 04533516511

داخلی 120

کارشناس فرآوردههای گوشتی، کنسروی و، فرآورده های کشاورزی

کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲