تلفن ۱۹۰ مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

تعداد بازدید:۴۵۹۵

سامانه تلفنی190(مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم)

کارشناسان پاسخ گوی این مرکز به تناسب سوال طرح شده سوالاتی را جهت اطلاع از شرح حال بیماری و شرح حال دارویی پرسیده و در نهایت با تکیه بر دانش و مهارت خود و مراجعه به منابع علمی معتبر پاسخ ایشان را  ارائه می دهند.

خدمات قابل ارائه در این مرکز:

 1. ارزیابی دارو، مورد تجویز دارو و ارائه  اطلاعات کلی در ارتباط با ان
 2. مورد مصرف دارو در هر بیمار
 3. روش های تجویز و استفاده از دارو و روش بهینه در کاهش عوارض و افزایش اثر بخشی
 4. موارد منع مصرف دارو
 5. موارد احتیاط مصرف و بررسی امکان استفاده
 6. شناسایی عوارض شایع، راه  های کاهش آنها، همچنین شناسایی عوارض خطرناک و اقدام صحیح در برخورد با آنها
 7. تداخلات در سه سطح تداخل با داروهای دیگر، غذاها و آزمایشات طبی و راهنمایی مناسب هنگام برخورد با موارد مهم
 8. ایمنی مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی
 9. سازگاری داروهای تزریقی باهم و با محلول های تزریقی
 10. شرایط نگهداری و پایداری داروها
 11. بررسی مسمومیت ها و راهنمایی های اولیه

کلید واژه ها: غذا و دارو اردبیل کمبود دارویی دارویاری داروسازی دارو ستاد توزیع دارویی

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱