فراخوان گزینش داروخانه منتخب و خاص

۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۳۱۰۰ متنی اطلاعیه های معاونت
تعداد بازدید:۹۹۲
 
پیرو مصوبه جلسه مورخه 23 / 09 / 1401 معاونت غذا و دارو در نظردارد تعداد داروخانه های منتخب خاص ودارای برنامه توزیع استان را در راستای توزیع عادلانه دارو و افزایش دسترسی بیماران به داروهای خاص( مطابق دستورالعمل پیوستی نحوه گزینش داروخانه های منتخب ابلاغیه سازمان غذا و دارو)، افزایش دهد، فلذا از کلیه موسسین محترم سطح استان که تمایل به عرضه داروهای خاص و دارای برنامه توزیع دارند دعوت بعمل می آید درخواست خود را به صورت مکتوب(منتخب خاص یا منتخب برنامه توزیع) به همراه تعهد ماده 5 دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب ، جهت طرح و بررسی احراز شرایط عمومی و اختصاصی در کمیسیون قانونی امور داروخانه های دانشگاه ( ماده 20 )، حداکثر تا مورخه 15 / 10 / 1401به معاونت غذا و داروتحویل دهند.
داروخانه های شبانه روزی یا روزانه که درخواست تبدیل به شبانه روزی داشته باشند دارای اولویت خواهند بود(شرایط عمومی واختصاصی برای همه موارد الزامی میباشد)
رعایت الزامات سامانه TTAC اجباری بوده ودر طول فعالیت داروخانه مورد پایش قرار خواهد گرفت در صورت عدم رعایت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
  • مطابق ماده 9 دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب شرایط عمومی منتخب شدن داروخانه به شرح زیر میباشد : 
1.  میانگین نمره ارزشیابی سالانه در 2 سال اخیر بالای 800
2. احراز اشراف موسس بر فعالیت داروخانه و انجام وظایف موسس مطابق آیین نامه و ضوابط مربوطه
3. فقدان محکومیت در مراجع قضایی، تعزیراتی، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون قانونی دانشگاه یا مرکز در حوزه های مربوط به دارو در 2 سال گذشته.
4. فراهم  بودن بستر نرم افزاری و سخت افزاری و سامانه های مربوط به ثبت نسخ.
  • مطابق ماده 10 دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب شرایط اختصاصی داروخانه برای عرضه داروهای شیمی درمانی به شرح زیر میباشد : 
1. داروخانه دارای یخچال استاندارد دارویی مجهز به دیتالاگر باشد و همچنین شرایط و امکانات فیزیکی لازم مطابق استاندارد بسته بندی و عرضه داروهای شیمی درمانی را داشته باشد
2. نزدیک ترین داروخانه واجد شرایط عمومی و اختصاصی به مرکز شیمی درمانی باشد.
3. داروخانه تعهد نماید کلیه داروهای شیمی درمانی را با اولویت داروهای مورد نیاز مرکز تزریق مجاور داروخانه در صورت موجود بودن در برنامه توزیع، تامین نماید.
 
 
 

کلید واژه ها: غذا و دارو اردبیل دارو تاسیس داروخانه

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :