فراخوان تاسیس داروخانه در شهرهای کلور و عنبران

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۴ ۱

با عنایت به فراخوان تاسیس داروخانه (آبان ماه 1401) در شهرهای کلور و عنبران، از داروسازان بخش دولتی و خصوصی دعوت می شود در این فراخوان شرکت نمایند